Рослинництво

Рослинництво

Група АГРОТРЕЙД почала самостійно обробляти землю і вирощувати зернові та олійні культури в 2006 році. Згодом перелік культур і земельний банк були значно розширені. У 2011 році Група обробляла вже 45 тисяч гектарів землі, до 2012 року площа збільшилася до 49 тисяч гектарів, а до 2013 року – до 59 тисяч гектарів. Зараз площа орендованого земельного банку становить понад 70 тис. га, з них 10,7 тис. га в Харківській області, 4 тис. га – в Полтавській, 25,9 тис. га – в Сумській і близько 30 тис. га – в Чернігівській області.

Починаючи з 2015 року, Група активно освоює напрямок органічного землеробства. Для цього виділено землі в Харківській області та створено окремий підрозділ. Після отримання сертифікату європейського стандарту Organic Standard в 2017 році було зібрано перший урожай органічної продукції. Зараз під вирощування органічної продукції відведено 2500 гектарів землі.

Група АГРОТРЕЙД застосовує ефективну технологію вирощування. Це класичний підхід до обробки ґрунту, високоефективні насіння та гібриди, якісні добрива та засоби захисту рослин. З метою отримання максимального результату при розробці технології було враховано потенціал ґрунту, кліматичні умови, вимоги до дбайливого й відповідального використання земельних ресурсів.

Фахівці Групи АГРОТРЕЙД відстежують всі новітні світові розробки й застосовують їх у своїй практиці, попередньо тестуючи ефективність.

Стратегія розвитку компанії також передбачає перехід від власної техніки до найманої. Холдинг формує пул надійних партнерів для виконання всіх видів робіт. Використання найму дозволяє мінімізувати капітальні витрати на техніку, а в періоди пікового навантаження забезпечити необхідну кількість техніки для виконання робіт в строк. При купівлі власної техніки застосовується принцип максимальної стандартизації. Уніфікація техніки на всіх підприємствах дозволяє мінімізувати витрати на технічне обслуговування і навчання персоналу.

Один з найважливіших принципів холдингу – контроль виконуваних робіт і моніторинг стану полів. Група використовує систему дистанційного моніторингу Cropio для агрономічних і облікових процесів, за допомогою якої

проводиться моніторинг стану посівних площ з використанням супутникових даних,

ведеться історія сівозміни,

контролюється виконання операцій,

фіксуються обсяги внесення витратних матеріалів і врожайність на полях.

На підставі отриманих даних аналізується ефективність застосовуваних агротехнологій. Моніторинговий центр за допомогою GPS-датчиків в режимі реального часу відстежує роботу техніки і списання палива, контролюючи технічні та технологічні показники якості виконуваних робіт.

Фотогалерея

Карта агропідприємств